Konsultverksamhet inom energi- och processteknik

Specialistkompetens inom förgasning av biobränsle.

Omfattar projektledning, projektering, processdesign och processberäkningar, samt driftsättning.

Processberäkningar och processdesign
Projektledning
Driftsättning
Förstudier till projektgenomförande
Små till multidisciplinära projekt

Företaget startades 2017 av Åsa Marbe, som har arbetat som konsult inom energibranschen och processindustrin sedan 1989.

Åsa är Civilingenjör i Kemiteknik och Teknologie Doktor i Energiteknik. Hon brinner för ny teknik och grön energi. Åsa arbetar ensam i bolaget i olika industriprojekt, med projektledning, driftsättning och trouble shooting.

 

Biogas

Mitt huvudsakliga kompetensområde är biogas baserad på termisk förgasning. Jag har arbetat på GoBiGas och på Sydkrafts (Eon:s) förgasningsanläggning i Värnamo. I GoBiGas-projektet var jag med och utvärderade vilken typ av metaniseringsteknik som skulle användas, vilket bla omfattade att testköra en metaniseringsanläggning. Därefter medverkade jag i process-designen, byggnation och driftsättning av GoBiGas-anläggningen. Under designfasen av anläggningen arbetade jag även med HAZOP och SIL-klassificering.

Gaskvalitet

Mitt arbete med biogas har medfört att jag arbetat med gaskvalitet. Jag har bl.a. gjort jämviktsberäkningar på olika gasblandningar i syfte att bestämma de fysikaliska egenskaperna för olika gassammansättningar under olika förutsättningar, såsom tryck och temperatur. Beräkningarna genomfördes i beräkningsprogrammet Hysis.

Energisystemanalys

Mitt doktorandprojekt omfattade energisystemanalys där huvudfrågeställningen var vilka parametrar som avgör om nya tekniker kommer in i energisystemet. Jag har även gjort en marknads- och systemstudie för SNG-produktion (Syntetisk Naturgas) baserad på förgasning av biobränsle samt en teknisk och ekonomisk utredning av möjligheterna för kraftvärmeproduktion baserad på gasturbindrift med biobränsle genom förgasning alternativt pulvereldning.

Korrosionsskydd på gasledningar

Jag har arbetat med korrosionsskydd på gasledningar och då framförallt katodiskt korrosionsskydd.

Det omfattade projektering, kontrollmätningar (års- och intensivmätning), kontroll vid byggnation av gasledning, men även forsknings- och utvecklingsprojekt som t.ex växelströmskorrosion på gasledningar samt utformning och effekten skyddsrör då gasledning passerar under vägar och järnvägar.

Referensprojekt

Expansion Värö, Södra Cell

Projektledare för ombyggnad av sodapannan

Helios-projektet, SCA Östrand

Delprojektledare, process, för ombyggnad av sodapanna och turbin. Driftsättningsansvarig för sodapannan

GoBiGas, Göteborg Energi

Processingenjör, från förstudie, genom designfasen, utförandefasen och till driftsatt anläggning

Phoenix Biopower

Processingenjör i ett antal förstudier för BTC-tekniken